Motto-uri Nunta – Versete din Biblie

Distribuie

Versete din Biblie pentru invitația dumneavoastră

Versete din Biblie sunt un mod minunat de a adăuga un mesaj spiritual
la invitația dumneavoastră de nunta .

motto nunta


1 Corinteni 13:7-8

Dragostea … acoperă totul, crede totul,
nădăjduiește totul, suferă totul.
Dragostea nu va pieri niciodata.


Psalmii 37:4

Desfătarea ta să fie Domnul
şi El va împlini cererile inimii tale!


Cântarea Cântărilor 3:4

Am găsit pe cel pe care sufletul meu iubeste.


Psalmul 126:3

Domnul a făcut lucruri mari pentru noi,
si suntem plini de bucurie.


 

Ioan 15:12

Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v’am iubit Eu.


1 Ioan 4:16

Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.


Matei 19:6

Aşa că nu mai sînt doi, ci un singur trup.


Matei 19:6

Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit,
omul să nu despartă.


1 Ioan 4:7

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.

Wedding-Bible-Verses


Cântarea Cântărilor 6:3

Eu sunt a iubitului meu, şi iubitul meu este al meu …


1 Corinteni 13:13

Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.


1 Ioan 4:12

… dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.


Galateni 5:13

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.


Filipeni 1:07

Este drept să gîndesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucît, atît în lanţurile mele cît şi în apărarea şi întărirea Evangheliei, voi sînteţi toţi părtaşi aceluiaş har.


Efeseni 5:31

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup

verighete biblie
Matei 19:6

Aşa că nu mai sînt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.

1 Ioan 4:7

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, pentru că dragostea este din Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu!

1 Corintieni 13:7-8

7suportă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

8 Dragostea nu se sfârşeşte niciodată. Cât priveşte profeţiile, ele se vor sfârşi; cât priveşte limbile, ele vor înceta, iar cât priveşte cunoaşterea, ea se va sfârşi.

http://biblia.resursecrestine.ro/

 

Tu ești un dar și veșnic vei rămâne
Ca o comoară sfântă-n viața mea,
Pe Dumnezeu îl laud pentru tine
Căci nu putea ceva mai bun să-mi dea

rugaciune

Comments are closed.