Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. MLADIN MADALINA SRL/C.U.I. 29826680/ J16/293/28.02.2012/ este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor
 de date cu caracter personal sub numarul 33349 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
 prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata,
 Mladin Madalina are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate,
 datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.Scopul colectarii datelor este: 
informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia contului lor de pe www.cataloginvitatii.ro,
 informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, 
activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, 
de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor.
Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat 
ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a SC MLADIN MADALINA SRL, inregistrata in registrul de evidenta a 
prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 33349, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale
 sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre MLADIN MADALINA SRL, 
afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre MLADIN MADALINA SRL, 
afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale,
 de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare,
 de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor..
 De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre
 MLADIN MADALINA SRL atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara. 
Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege,
 respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie,
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor 
sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
 libera circulaţie a acestor date. 
Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Calea Bucureşti, Bl.M8, Sc.B, Ap.15
Craiova, Dolj, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
- o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
- sa interviti asupra datelor transmise; 
- sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
- sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.